20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

AFTER SCHOOL CLUB
Klub po vyučovaní

We've offered an after school club for children to assist parents who are taking part in our current projects. Children have the opportunity to use computers to do their homework or play educational games while their parents can fully engage with our project activities. 

Pre deti ponúkame školský klub, ktorý pomáha rodičom, ktorí sa zúčastňujú na našich aktuálnych projektoch. Deti majú možnosť používať počítače na urobenie domácich úloh alebo hrať vzdelávacie hry, zatiaľ čo ich rodičia sa môžu plne zapojiť do našich projektových aktivít.

View the embedded image gallery online at:
http://romani.top/index.php/our-work?start=30#sigProIdef45e70da9