20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

PRESENTATIONS
Prezentácie

We strive to improve public relationships by raising awareness about Roma history and culture. We annually deliver events such as International Roma Day in April and Porraimos - Romani Holocaust in August. We hold round table discussions and public inquiries over the last years. We have had the opportunity to get feedback from the wider community. We conducted a series of consultations and surveys in the local community and further investigative research.

Usilujeme sa zlepšovať vzťahy s verejnosťou zvyšovaním povedomia o Rómskej histórii a kultúre. Každoročne organizujeme podujatia ako Medzinárodný deň Rómov v apríli a Porraimos - Rómsky holokaust v Augusta. V posledných rokoch sme uskutočnili diskusie za okrúhlym stolom a verejné schodze. Mali sme príležitosť získať spätnú väzbu od širšej komunity. Uskutočnili sme sériu konzultácií a prieskumov v miestnej komunite a ďalší výskum.