20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

TAKE THE BALL NOT DRUGS
Zober loptu, nie drogy

This project was intended to improve overall youth health, encourage team participation and reduce criminality. Our building bridges initiative in removing the barrier and creating trust between the community and the Police. The football project was set up to tackle youths in danger of the misuse of drugs and engagement in anti-social behaviour. The project was funded by Kent Police and Crime Commissioner.

Účelom tohto projektu bolo zlepšiť celkové zdravie mládeže, povzbudienie účasti a znižovania kriminality. Naša iniciatíva v oblasti “stavanie mostov”, odstrania bariér a vytvárania dôvery medzi komunitou a políciou. Futbalový projekt bol zriadený s cieľom pomôcť mládeži, ktora je vystavena nebezpečenstvu zneužívania drog a zapojenia sa do protispoločenského správania. Projekt bol podporený policajným komisárom.