20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

ST NICHOLAS DAY 2021
MIKULÁŠ 2021

Our St Nicholas Day celebration started at 5.45 pm with a parade from Tesco, New Street, Gravesend and continued on the Community Square, Gravesend from 6 pm until 7 pm with a story and goody bags. It brought children, their parents and grandparents from all parts of the community, existing and new ones, to the event. It wasl be held on the aptly named Community Square and contributed towards tolerance, understanding and mutual respect that underpins community cohesion within this very diverse area.

Naša Mikulášska oslava začala o 17:45 sprievodom z Tesca, New Street, Gravesendu a pokračovala na Komunitnom námestí v Gravesende od 18:00 do 19:00 rozprávkou a taštičkami dobrôt. Podujatie priviedlo deti, ich rodičov a starých rodičov zo všetkých častí obce, Z existujúcich aj nových komunit. Konala sa na príhodne pomenovanom Komunitnom námestí a prispela k tolerancii, porozumeniu a vzájomnému rešpektu, ktoré sú základom súdržnosti komunity v tejto veľmi rôznorodej oblasti.