20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

PORRAIMOS - ROMANI HOLOCAUST 2021
Porraimos - Rómsky holokaust 2021

On Monday, 2 Aug, we delivered our fourth Romani Holocaust Exhibition in Gravesend, our first open-air exhibition, to raise awareness about the Holocaust and all the victims of the Nazi regime because the Holocaust did not start with the gas chambers - it started long before with hate speech. It is even more important today because racism poses an existential threat to our future. We must call it out when we see it. So we raised the Roma flag to mark this day at noon on the Community Square. 
 
V pondelok 2. augusta sme usporiadali 4. výstavu Rómskeho holokaustu v Gravesende, našu prvu výstavu pod holým nebom, aby sme zvýšili povedomie o holokauste a všetkých obetiach nacistického režimu, pretože holokaust nezačal plynovými komorami - začal sa dávno predtým prejavmi nenávisti. Rasizmus predstavuje existenčnú hrozbu pre našu budúcnosť. Musíme naňho poukazovať vždy keď ho uvidíme, a preto o 12.00 na poludnie sme vytiahli Rómsku vlajku na stožiar na námestí.