20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

ROMANI HOLOCAUST - PORRAIMOS
Rómsky holokaust - porraimos

Every year we organise a memorial event commemorating that horrible period. For the first time in August 2018, we organized an international exhibition in Gravesend. PORRAIMOS - extremely means; feeding Naci our own souls and bodies. It is the worst chapter in Romani history - terrorism, sadism, poison gas extermination, humiliation and bullying on a scale that we can’t even begin to describe... It lays bare the deepest, most mournful side of the Romani soul. We can’t forget... (Leperiben)

Každý rok organizujeme podujatie, aby sme si pripomenuli najhoršie obdobie našich dejín. V auguste 2018 sme po prvýkrát v histórii zorganizovali medzinárodnú výstavu v Gravesende. PORRAIMOS znamená požieranie našich duší a tiel nacistami. Je to najhoršia kapitola v rómskej histórii. Znamená terorizmus, sadizmus, masové vraždy plynom, ponižovania, šikanu v takých rozmeroch, aké nevieme vysvetliť... Je to najtemnejšia stránka našich rómskych duší. Stále je tam. Nemôžeme zabudnúť. (Leperiben)