20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

Project "PEOPLE" supported by the Big Lottery funding, delivers free English Classes daily available to everyone.
 
The inability to access training, employment and voluntary opportunities due to a lack of English skills leaves migrants unable to integrate easily or contribute to their local communities, further hindered by the pandemic. In addition, a lack of language skills is a barrier to further learning or employment, particularly for migrant adults and those who arrived here as teenagers. 
 
Projekt "ĽUDIA" podporovaný finančnou podporou Veľkej lotérie poskytuje bezplatné hodiny angličtiny denne dostupné pre každého.
 
Neschopnosť získať prístup k vzdelávaniu, zamestnaniu a dobrovoľníckym príležitostiam v dôsledku nedostatočných znalostí angličtiny spôsobuje, že migranti sa nemôžu ľahko integrovať alebo prispieť k miestnym komunitám. Nedostatočné jazykové znalosti sú navyše prekážkou ďalšieho vzdelávania alebo zamestnania, najmä pre dospelých migrantov a tých, ktorí sem prišli ako tínedžeri.