20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

PROJECT "BETTER LIFE"
Projekt "Lepší život"

Project ‘BETTER LIFE’ was delivered in partnership with Gravesham Borough Council which assisted in the integration of the community through improving basic English level skills. Funded by the Ministry of Housing, Communities and Local Government.

Projekt BETTER LIFE bol realizovaný v spolupráci s mestskou radou Gravesham Borough Council, ktorá pomohla integrácii komunity zlepšením základných anglických zručností. Financované Ministerstvom bývania, spoločenstiev a miestnej samosprávy.

View the embedded image gallery online at:
http://romani.top/index.php/our-work?start=20#sigProId3f12bacab6

ADVICE AND SUPPORT
Poradenstvo a podpora

We provide advice and support for the specific issues faced by our community. This includes practical help and signposting to relevant services, in keeping with our main vision “TO HELP PEOPLE TO BE ABLE TO HELP THEMSELVES".

Poskytujeme odporu a poradenstvo s rôznymi problémami, ktorým čelí komunita. Praktická pomoc a odporúčanie na relevantné služby s naším hlavným mottom: “POMÔŽ ĽUĎOM TAK, ABY SI DOKÁZALI POMÔCŤ SAMI”

View the embedded image gallery online at:
http://romani.top/index.php/our-work?start=20#sigProId31749297de

ST NICHOLAS DAY
Mikuláš

Our culture and traditions surrounding St. Nicholas Day festivities were shared with the wider community as part of the official Gravesham Borough Council’s Christmas calendar and reported in the local newspapers.

Zdieľanie našej kultúry a tradícií so širokou verejnosťou a miestnych médiách a súčasť oficiálneho vianočného kalendára Gravesham Borough Council.

View the embedded image gallery online at:
http://romani.top/index.php/our-work?start=20#sigProId16da277ec3

PRESENTATIONS
Prezentácie

We strive to improve public relationships by raising awareness about Roma history and culture. We annually deliver events such as International Roma Day in April and Porraimos - Romani Holocaust in August. We hold round table discussions and public inquiries over the last years. We have had the opportunity to get feedback from the wider community. We conducted a series of consultations and surveys in the local community and further investigative research.

Usilujeme sa zlepšovať vzťahy s verejnosťou zvyšovaním povedomia o Rómskej histórii a kultúre. Každoročne organizujeme podujatia ako Medzinárodný deň Rómov v apríli a Porraimos - Rómsky holokaust v Augusta. V posledných rokoch sme uskutočnili diskusie za okrúhlym stolom a verejné schodze. Mali sme príležitosť získať spätnú väzbu od širšej komunity. Uskutočnili sme sériu konzultácií a prieskumov v miestnej komunite a ďalší výskum.

View the embedded image gallery online at:
http://romani.top/index.php/our-work?start=20#sigProIdd8e1331567