20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

DEZIDER HORVATH

ANDREA JACKOVA

ROBIN MURRAY

ANNA POLAKOVA

Porraimos Romani Holocaust

Porraimos rómsky holokaust

International Roma Day

Medzinárodný deň Rómov

Meet Marc Willers QC

Zoznámte sa s Marc Willers QC

About Us / O Nás

O Nas

The Romani Slovak Czech Community organisation has been in existence for several years. It was established as an unincorporated community organisation with its constitution in December 2013. Romani Slovensko Česká Komunita už existuje niekolko rokov, bola založená ako dobrovoľnícka organizácia v decembri 2013

Continue Reading

.