20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

FOOTBALL MATCH WITH THE KENT POLICE AND KCC WARDENS
Futbalový zápas s Políciou Kent

We organised football matches with the Kent Police and KCC Wardens as our ‘Building Bridges’ initiative targeted removing barriers and establishing trust between the community and the police (enforcement agencies). It was supported by the local ASDA store and local football club which provided free training for children on the day. We badly lost but it was a great day for everyone involved.

Zorganizovali sme futbalové zápasy s políciou Kent a KCC Wardens ako našu iniciatívu „budovanie mostov“ zameranú na odstránenie prekážok a nadviazanie dôvery medzi komunitou a políciou . Podporil ho miestny obchod ASDA a miestny futbalový klub, ktorý v ten deň poskytoval deťom bezplatny trening. Prehraly sme, ale pre všetkých zúčastnených to bol skvelý deň.