20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

ADVICE AND SUPPORT
Poradenstvo a podpora

We provide advice and support for the specific issues faced by our community. This includes practical help and signposting to relevant services, in keeping with our main vision “TO HELP PEOPLE TO BE ABLE TO HELP THEMSELVES".

Poskytujeme odporu a poradenstvo s rôznymi problémami, ktorým čelí komunita. Praktická pomoc a odporúčanie na relevantné služby s naším hlavným mottom: “POMÔŽ ĽUĎOM TAK, ABY SI DOKÁZALI POMÔCŤ SAMI”