20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

INTERNATIONAL ROMA DAY 2022
Medzinarodny deň Romov 2022

On 8th April we successfully delivered our second International Roma Day concert in Gravesend, Kent following the long lockdown. We raised the Roma flag in front of the St George's Church to mark the day and held a concert in the St George’s Church Hall. 
  
Across Europe, we still recall that, to date, Roma remains the most deprived ethnic group, and the fundamental rights of Roma are still being violated on a regular basis. On 8 April, we need the courage to affirm that we see our Roma community as belonging to an equally valuable group of ethnic majorities. This doesn't mean we sugarcoat the harsh present or tragic past. On the contrary, it means putting them exactly at the centre of the struggle and approaching them not from a position of weakness, apathy, and hopelessness but in a place of dignity, confidence, and strength.


8. apríla sme po dlhom lockdown úspešne uskutočnili náš druhý koncert k Medzinárodnému dňu Rómov v Gravesende v Kente. Na tento deň sme vztýčili rómsku vlajku pred kostolom sv. Juraja a usporiadali koncert v sále kostola sv. Juraja.
  
V celej Európe si stále pripomíname, že Rómovia sú dodnes najviac utlacanou etnickou skupinou a stále dochádza k pravidelnému porušovaniu základných práv Rómov. Potrebujeme odvahu, aby sme 8. apríla potvrdili, že našu rómsku komunitu považujeme za súčasť rovnako hodnotnej skupiny etnických skupin. Neznamená to, že by sme mali zlahčiť drsnú súčasnosť alebo tragickú minulosť. Naopak, znamená to postaviť ich presne do centra zápasu a nepristupovať k nim z pozície slabosti, apatie a beznádeje, ale z miesta dôstojnosti, dôvery a sily.