20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

BOXING CLUB

BOXING CLUB is a project supported by Kent County Council Fund - RECONNECT. It is a sports project which provides two free weekly boxing sessions delivered by professional coaches in the local community for the local people. It gets children and young people active in sport and offers an opportunity to do something positive to reduce anti-social behaviour, boredom and isolation. 

BOXING CLUB je projekt podporovaný RECONNECT - Kent County Council Fund. Ide o športový projekt, ktorý poskytuje miestnym ľuďom dve bezplatné týždenné boxerské terningy v miestnej komunite. Aktivizuje deti a mladých ľudí v športe a ponúka príležitosť urobiť niečo pozitívne na zníženie antisociálneho správania, nudy a izolácie.