20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

INTERNATIONAL ROMA DAY 2021
Medzinarodny deň Romov 2021

8th April is International Roma Day. Unfortunately, due to the pandemic, we were unable to deliver our cultural event for the second year in a row, however, we hold a flag-raising ceremony on the community square in Gravesend to mark the day. The Roma flag was raised by our director Dezider Horvath with the presence of the CEO of Gravesham Borough Council Stuart Bobby and the Mayor Cllr John Caller.

8. apríl je medzinárodný deň Rómov. Žiaľ, kvôli pandémii sme nemohli druhý rok po sebe uskutočniť naše kultúrne podujatie, ale tento deň sme oslavili vytiahnutim vlajky na námestí v Gravesende. Rómsku vlajku vztýčil náš riaditeľ Dezider Horvath za prítomnosti generálneho riaditeľa Rady okresu Gravesham Stuarta Bobbyho a primátora Cllr Johna Callera.