20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

ST NICHOLAS DAY 2022
MIKULÁŠ 2022

This year we brought out St Nicholas Day celebration to The Hive in Northfleet to show and share our tradition. Christoph Bull the local historian told story about St Nicholas followed by goody bags distribution to all good children. 
Our St Nicholas Day celebration
 brought children, their parents and grandparents from all parts of the community, existing and new ones, to the event and contributed towards tolerance, understanding and mutual respect that underpins community cohesion within this very diverse area.

Tento rok sme priniesli oslavu Dňa svätého Mikuláša do The Hive v Northfleet, aby sme ukázali a podelili sa o našu tradíciu. Miestny historik Christoph Bull porozprával príbeh o svätom Mikulášovi, po ktorom nasledovalo rozdávanie balickov všetkým dobrým deťom. Naša Mikulášska oslava priviedla na podujatie deti, ich rodičov a starých rodičov zo všetkých častí komunity, existujúcich aj nových, a prispela k tolerancii, porozumeniu a vzájomnému rešpektu, ktoré sú základom súdržnosti komunity v tejto veľmi rozmanitej oblasti.