20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

PORRAIMOS - ROMANI HOLOCAUST 2022
Porraimos - Rómsky holokaust 2022

On Tuesday, 2 Aug, we delivered our second open-air exhibition in Gravesend to raise awareness about the Holocaust and all the victims of the Nazi regime. We annually remember Roma men, women and children who died during the liquidation in the Roma camp at Auschwitz Birkenau. We say that we must learn the lessons of history, and yet the world seems to be in danger of forgetting those lessons.

V utorok 2. augusta sme v Gravesende zrealizovali druhú výstavu pod holým nebom, aby sme zvýšili povedomie o holokauste a všetkých obetiach nacistického režimu. Každoročne si pripomíname Rómov, mužov, ženy a deti, ktorí zahynuli pri likvidácii v rómskom tábore Auschwitz Birkenau. Hovoríme, že sa musíme poučiť z histórie, a napriek tomu sa zdá, že svetu hrozí, že na tieto lekcie zabudne.