20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

PROJECT "WOMEN POWER" 
Projekt "Sila Žien"

The "Women's Power" project is a project funded by Kent Community Foundation that helps women and girls facing a wide range of problems, such as mistrust, long-term loneliness, often due to a lack of English language skills and a close family network. Many people experience loneliness at some point, but it is more difficult if they are unable to communicate effectively, are ashamed of their language skills, lack family support due to migration or their self-esteem is very low in seeking long-term friendships. Get in touch with us to find out more.

Projekt „Sila Žien“ je projekt, ktorý pomáha ženám a dievčatám čeliacim širokému spektru problémov, ako sú nedôvera, dlhodobá osamelosť často v dôsledku nedostatočným jazykovým znalostiam anglického jazyka a úzkej rodinnej sieti. Mnoho ľudí v určitom okamihu prežíva osamelosť, ale je to ťažšie, ak nie sme schopní efektívne komunikovať, hanbime sa za svoje jazykové znalosti, chýbajú rodinná podpora v dôsledku migrácie alebo ich sebaúcta je pri hľadaní dlhodobých priateľstiev veľmi nízka.