20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

INTERNATIONAL ROMA DAY 2019
Medzinarodny den Romov 2019

In April 2019 we successfully delivered our first International Roma Day in Gravesend, Kent. On Friday 5th we raised the Roma flag in front of the Civic Centre to mark the day and held a concert in the St George’s Church. On Saturday 6th April public festival started with a horse-carriage procession through the town ending with a staged musical performance at The Fort Gardens.   
  
V apríli 2019 sme úspešne zorganizovali náš prvý Medzinárodný Deň Rómov v Gravesende, Kent. V piatok 5.aprila sme vztýčili vlajku pred miestnym obecným úradom na počesť tohto dna a uskutočnili sme koncert v kostole Sv. Juraja. V sobotu 6.aprila sa konal festival, ktorý začal sprievodom koni a kočov cez cele mesto do Fort Gardens kde bol hudobne vystúpenie v altánku.