20 The Hive, Northfleet,
Kent, DA11 9DE

07492 351934
info@romani.top

ROMANI HOLOCAUST 2019 - PORRAIMOS
Rómsky holokaust 2019 - porraimos

Every year we organise a memorial event commemorating that horrible period. In August 2019 we organised the piano and violin concert in the St George's Church and an international exhibition in Gravesend. We can’t forget... (Leperiben). PORRAIMOS - extremely means; feeding Naci our own souls and bodies. It is the worst chapter in Romani history - terrorism, sadism, poison gas extermination, humiliation and bullying on a scale that we can’t even begin to describe... It lays bare the deepest, most mournful side of the Romani soul.
 
Každý rok organizujeme podujatie, aby sme si pripomenuli najhoršie obdobie našich dejín. V auguste 2019 sme  zorganizovali klavirny a huslovy koncert v kostole Sv.Juraja a medzinárodnú výstavu v Gavesende /UK/. Nemôžeme zabudnúť. (Leperiben). PORRAIMOS znamená požieranie našich duší a tiel nacistami. Je to najhoršia kapitola v rómskej histórii. Znamená terorizmus, sadizmus, masové vraždy plynom, ponižovania, šikanu v takých rozmeroch, aké nevieme vysvetliť... Je to najtemnejšia stránka našich rómskych duší. Stále je tam.