20 The Hive, Northfleet,
Kent DA11 9DE

+44 7865 080 161
info@romani.top

PROJECT "MOVE FORWARD" 
Projekt "POHNÚŤ SA VPRED"

The "Move Froward" project is a project funded by Kent Community Foundation that provides advice and support for people which matches their personal circumstances including free English Lessons by TEFL Qualified teachers, job search, CVs creation and one to one support. Get in touch with us to find out more.


Projekt „Pohnúť sa vpred“ je projekt financovaný Komunitnou nadáciou Kent, ktorý poskytuje rady a podporu ľuďom zodpovedajúcim ich osobným podmienkam vrátane bezplatných lekcií angličtiny kvalifikovanými učiteľmi TEFL, hľadania práce, vytvárania životopisov a individuálnej podpory.